Vår legitimerade logoped har mångårig och gedigen erfarenhet inom de flesta logopediska områden och tar emot patienter i behov av logopedisk bedömning.

 

Om du har röstproblem (t ex rösttrötthet eller heshet), problem med din sväljförmåga eller om du eller ditt barn har uttalssvårigheter kan du boka en tid för bedömning, rådgivning och erbjuds behandling vid behov.

OBS! Talflytsproblem, såsom stamning och skenande tal, är inget som logopeden hos Öron Näsa Hals Specialisterna arbetar med för närvarande.

Röstbesvär

Vanliga symtom på röstbesvär är rösttrötthet, ansträngningskänsla i halsen, harklingsbehov och klumpkänsla. Rösten kan också låta annorlunda och vara hes, knarrig eller instabil. Det kan upplevas svårt att tala med stark röst och att sjunga. Ofta ingår en stämbandsundersökning av en ÖNH-läkare i bedömningen. Efter en röstbedömning hos logoped lägger vi upp en rehabiliteringsplan. Om det vid röstbedömningen framkommer behov av röstbehandling kan en röstbehandlingsomgång vara aktuell. 

Uttalsproblem

Tal kräver koordination mellan tunga, läppar och gom. Talet kan vara påverkat så att man upplever svårighet att uttala vissa språkljud korrekt eller att hela artikulationen känns otydlig. Om du (eller ditt barn) upplever sådana talsvårigheter kan uttalsträning hos logoped hjälpa.
OBS! Talflytsproblem, såsom stamning och skenande tal, är inget som logopeden hos Öron Näsa Hals Specialisterna arbetar med för närvarande.

Munmotoriska svårigheter

Vid besvär av nedsatt rörlighet i läppar eller tunga som påverkar tal eller sväljförmåga, kan en logoped ge förslag på rörlighets- och styrkeövningar för läppar, tunga, gom och halsmuskulatur.

Sväljningssvårigheter

Vid sväljningsbesvär som orsakas av problem i mun-/svalgregionen kan en logoped hjälpa till med förslag på övningar för att stärka sväljmuskulaturen, visa olika sväljmanövrar som kan göra din sväljning säkrare och även ge förslag på hur kosten kan anpassas för att hitta en så säker sväljning som möjligt.

Ansträngningsutlösta andningsbesvär

Andningsbesvär som utlöses i samband med ansträngning och går över vid vila kan bero på att struphuvudet och stämbanden sluts vid inandning. Detta leder till att det känns trångt att andas eller t.o.m. att det känns som ett stopp. Symptomen kan vara mycket obehagliga och tolkas ofta som astma. Tillståndet kallas EILO =”Exercise-Induced Laryngeal Obstruction”, vilket betyder ansträngningsutlöst förträngning av struphuvudet.

Efter konstaterad diagnos kan du få behandling hos logoped för specifik andnings-och avspänningsträning.