Denna sekretesspolicy, som berör onhspecialisterna.se, förklarar vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Företagsuppgifter:

Öron Näsa Hals Specialisterna Borås
Sekretesspolicy för onhspecialisterna.se. Denna webbplats används primärt som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga användare. Beroende på användarens beteende på webbplatsen så lagras olika mängder uppgifter kring användarens personliga identitet.

Sekretesspolicyn innehåller följande punkter:

Informationen som samlas in och varför den samlas in
Hur informationen används
Användarens val och rättigheter, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information
Enhetsinformation

Information om användarens specifika enhet samlas in (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk).

Information samlas in på övriga sätt

Via kontaktformulär och email där webbplatsanvändaren fyller i relevant information för att vi ska kunna ge bäst möjliga service och besvara frågor kring produkter och hemsidans innehåll.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på användarens webbläsare (browser) för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid, medans en sessionscookie lagras tillfälligt i webbläsarens minne under tiden en användare besöker en webbplats. Sessionscookies försvinner när användaren lämnar webbplatsen. onhspeciliaterna.se, sparar både permanenta och sessionscookies. Mer detaljerad information om exakt vilka cookies som sparas finns här (länk till cookie policy). Användare kan välja att inaktivera användningen av cookies i sina webbläsare. För mer information finns länkar till de vanligaste webbläsare nedan. Det är dock viktigt att poängtera att vissa av de tjänster som onhspecialisterna.se tillhandahåller bara kan användas om användaren accepterar cookies.

Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Så här används informationen som samlas in från användarna

Information som samlas in via användarens godkännande av webbplatsens cookies, samt formulär och tjänster, används primärt till att återkoppla till nya och befintliga användare vid till exempel support. Information används också i vissa fall för att kunna ge användaren ett anpassat innehåll, till exempel på webbplatsen, via e-posterbjudande, kampanjer och relevanta annonser. Informationen som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och webbplatstjänsternas övergripande kvalitet. En av produkterna som används för det ändamålet är Google Analytics. Onhspecialisternar.se hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av Loopia.

Hur länge sparas uppgifterna?

Onhspecialisterna.se sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra åtaganden. Vidare sparas data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Användarens informationssäkerhet

Onhspecialisterna.se försöker skydda sina användare och blivande kunder mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som förvaltas av onhspecialisterna.se på bästa sätt. Specifika säkerhetsåtgärder:

Denna webbplats är krypterad med SSL
Rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder granskas regelbundet, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system
Användarens rättigheter till tillgång, rättelse och radering

För att komma i kontakt med Öron Näsa Hals Specialisterna kring frågor om personuppgifter kan mejl skickas till: info@onhspecialisterna.se

Rätt att få tillgång till personlig data.

Användaren har rätt att begära en kopia av de uppgifter onhspecialisterna.se har om användaren och verifiera denna information.

Rätt till rättelse. 

Användaren har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om sig själv. Rätt att få sin data raderad. Användaren har rätt att begära radering av sina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar onhspecialisterna.se från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad som görs i ett sådant fall är att blockera den data som onhspecialisterna.se är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor

För att komma i kontakt med onhspecialisterna.se kring frågor om personuppgifter kan mejl skickas till: info@onhspecialisterna.se